Slipp ubehagelige overraskelser. Sørg for at takstmann er byggmester

byggmester@2x

Byggmesteren vurderer alle typer bygningsdeler i boliger, kjenner de fleste vanlige byggeteknikker og de vanlige byggeproduktene i markedet. Byggmesteren kjenner også til de svake punktene i boliger og vet hvor og hvordan feil skal finnes. En byggmester vet også hvordan boliger skal repareres.

erik@2x

Erik Iversen

Tømrermester

Daglig leder, Erik Iversen er utdannet som tømrermester hos Folkeuniversitetet og som takstmann hos Mesterskolen. Gjennom over 15 år fra bygge- og eiendomsbransjen er vårt mål å levere gode tekniske rapporter og bidra til et tryggere boligmarked.

Tjenester

Rådgiving

Vi kan hjelpe deg med rådgivning ifm eiendom, bygg og skade. Der vi mangler kompetanse har vi gode samarbeidspartnere. Ta kontakt for mer informasjon.

Tilstandsrapport og verditakst

Tilstandsrapport er den grundige analysen av byggets tekniske stand. Rapporten blir ofte brukt ved boligsalg og gir kjøper og selger oversikt over boligen. Målet med rapporten er å senke konfliktnivået i bransjen.

Selge privat, skillsmisse, arveoppgjør eller refinansiering? En enkel verditakst gir god oversikt og er helt upartisk.

Uavhengig kontroll og byggesak

Vi gjennomfører trykktesting og uavhengig kontroll av våtrom i tillegg til enkle byggesøknader. Skal du bygge nytt bad? I noen tilfeller utløser dette faktisk søknadsplikt. Ring oss om du er usikker så hjelper vi deg.

Vi jobber tett med advokater og eiendomsmeglere i tillegg til at daglig leder sitter som fagkyndig meddommer i tingretten. Dette gir oss et godt innblikk i det som skjer i eiendomsmarkedet og i byggebransjen.


Takstmannens oppgaver inkluderer:

byggelånsoppfølging, tilstandsrapportering, verditakst, uavhengig kontroll av nybygg og våtrom, byggesak , vannskade, skadedyr, reklamasjon og mye mer.

Habilitet

En takstmann sin viktigste jobb er å være uavhengig og derfor tas det alltid en habilitetsvurdering før man går videre med en sak. Vi jobber ofte utenfor vårt nedslagsfelt når det er snakk om små steder hvor man trenger en utenforstående takstmann.

Priser

Timespris

1700,-

Spør oss om et prisanslag. Noen oppdrag er raskt unnagjort mens andre kan pågå over flere måneder. Vi opererer derfor med timespris på følgende oppdrag: Skadetakst, reklamasjonstakst og rådgivning

Priser

Verditakst leilighet 6 900,-
Verditakst bolig 7 900,-
Verditakst + 300 kvm Ta kontakt
Tilst. rap. leilighet fra 9 900,-
Tilst. rap. enebolig fra 19 900,-
Målsatte plantegninger 1 200,- pr plan

Rapporten tar utgangspunkt i NS 3940 og NS 3600 og er godkjent i henhold til ny avhendingslov/boligsalgslov.

Uavhengig kontroll

For større prosjekter, spør om pris. Vi utfører uavhengig kontroll av lufttetthet og fuktsikring. Vi kan også utføre trykktesting i forbindelse med nybygg.

UK våtrom 6 900,-
UK lufttetthet 6 900,-
Trykktesting 12 000,-

Ta kontakt